FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A GARTNER weboldal látogatásával kötelező érvényűnek fogadja el az alábbi jogi kitételeket. A szabályozások csak akkor nem érvényesek, ha azok kötelező érvényű jogi előírásokkal ellentétesek.

Annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon megadott információk a közzététel időpontjában helyesek és teljesek, a GARTNER minden elvárható lépést megtett. Mégis előfordulhatnak nem szándékolt és véletlen hibák, melyekért ezúton is elnézésüket kérjük.

A GARTNER cég fenntartja a jogot, hogy a megadott információkat bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa vagy kiegészítse. A GARTNER cég nem vállal jótállást vagy garanciát és kötelezettségeket a weboldalon megadott adatok alapján. (Ez különösen vonatkozik a hivatkozásokra, hiperhivatkozásokra vagy más olyan tartalmakra, melyeket jelen weboldal közvetlen módon használ vagy azon keresztül lehívható). A GARTNER cég nem felelős a helytelen vagy hiányzó információkért, így a GARTNER weboldalán lévő információk alapján hozott döntések kizárólag a weboldal felhasználójának felelősségét képezik. A GARTNER cég külön visszautasítja a felelősséget a közvetlen, konkrét és következményes károkért, ill. bármilyen más kárért, mely bármely módon összefüggésbe hozható a weboldalon lévő információk közvetlen vagy közvetett használatával (ide értve a hivatkozásokat, hiperhivatkozásokat és más tartalmakat is).

A GARTNER cég nem vállal jótállást, sem garanciát azért, hogy jelen weboldal vagy annak tartalmai megszakítás nélkül, ill. egyáltalán rendelkezésre állnak-e, azok helyesek-e, ill. hogy a hibákat kijavították-e. A GARTNER nem vállal jótállást és garanciákat azért sem, hogy helen weboldal vagy a weboldal közzétételéhez használt segédeszközök vírusoktól, programférgektől vagy más veszélyes vagy káros összetevőktől mentesek. A GARTNER cég kifejezetten visszautasítja a felelősséget minden olyan jellegű kárért, melyek a weboldal közzétételével vagy a használt segédeszközökkel állnak összefüggésben. Ezen kitétel a törvényileg meghatározott mértékben áll fenn.

Amennyiben nem kerültek eltérő információk megadásra, a GARTNER weboldalon található dokumentumok és a hozzá használt anyagok szerzői jogainak kizárólagos tulajdona a GARTNER céget illeti. Ezen jogokra vonatkozóan (pl. tulajdon, szerzői jog, ipari jogoltalom) senkinek nem kerül licenc vagy más jog biztosításra. A dokumentumok sokszorosítása kizárólag személyes és informatív használatra engedélyezett. Minden más célból történő sokszorosítás és használat kifejezetten tilos. A márkanevek, logók és egyéb azonosító jelölések használata az ® vagy ™ szimbólumok meglététől függetlenül kifejezetten tilos.