Servicii

  • Depozitare
  • Comisionare
  • Etichetare
  • Reambalare
  • Clădire expunere

Soluții integrate

Prin preluarea tuturor proceselor logistice din lanțul de aprovizionare vă oferim soluții special gândite pentru Dvs. Ne luăm în serios răspunderea de a optimiza toate procesele și oferim cea mai modernă tehnologie pentru o coordonare transparentă în toate domeniile.

Optimizăm costurile Dvs. logistice, stocurile și intervalele de transport, de la coordonarea distribuitorilor până la livrarea la clientul Dvs. sau la locul de producție.

Infrastructura noastră performantă de IT este echipată pentru toate sarcinile de lucru.

  • arhitectură server și stocare ultra-modernă
  • arhitectură cu disponibilitate maximă, autoprotejată, cu operabilitate 24 de ore din 24
  • legături rețea redundante

Prin soluțiile noastre inovatoare de software sprijinim și cerințe logistice complexe și le oferim clienților noștri și ca Application Service Provider (ASP) - provider de aplicații de servicii - pe baza unor convenții de servicii.