GARTNEROCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH

Polityka prywatności

Firma GARTNER chce optymalnie zaspokoić potrzeby użytkowników tej witryny. Częściowo konieczne jest do tego udostępnianie informacji użytkownikom.

Ochrona danych osobowych to dla nas szczególna kwestia. Dlatego dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie przepisów prawa (RODO, TKG 2003). Niniejszym przekazujemy informacje o ochronie danych w zakresie najważniejszych aspektów przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.

Kontakt

W momencie kontaktu z nami za pośrednictwem formularza lub poczty elektronicznej dane podane przez użytkownika są przetwarzane w celu wewnętrznego rozpatrzenia zapytań, osobistej obsługi lub zapisania podstawowych danych klientów i dostawców. Udostępnione w związku z tym dane są wymagane do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przedumownych w myśl art. 6 ust. 1 lit b RODO, które są wykonywane na podstawie złożonego zapytania. Te udostępnione dane zostaną zapisane na czas trwania stosunku handlowego i dłużej zgodnie z obowiązkami ustawowymi (BAO, UGB, ABGB). Jeżeli stosunek handlowy nie zostanie nawiązany, te dane będą u nas przechowywane przez sześć miesięcy na wypadek pytań uzupełniających. Dane nigdy nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Giełda pracy

W ramach zgłaszania kandydatur na naszej giełdzie pracy online w celu administrowania kandydaturami przetwarzane są następujące dane: zwrot, tytuł, nazwisko, adres, obywatelstwo, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, życiorys, list motywacyjny. Udostępnione w związku z tym dane są wymagane do realizacji działań przedumownych w myśl art. 6 ust. 1 lit b RODO.

W przypadku nawiązania stosunku pracy te dane będą przechowywane przez czas jego trwania i dłużej zgodnie z obowiązkami ustawowymi. Jeżeli stosunek pracy nie zostanie nawiązany, wymienione wyżej dane zostaną zapisane na okres 6 miesięcy od ostatniego zapytania.

Dane są przekazywane jedynie do wyznaczonych przez nas podmiotów przetwarzających (usługodawcy IT). Na podstawie umowy o przetwarzaniu poszczególni odbiorcy przekazywanych informacji zobowiązują się umownie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i naszymi standardami ochrony danych, a także do zachowania poufności w odniesieniu do nich.

Analiza internetowa

Na tej witrynie korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. Kalifornia. Wykorzystywane są do tego tak zwane cookies, niewielkie pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają w ten sposób analizę sposobu korzystania z witryny. Wygenerowane tak informacje są przesyłane na serwer dostawcy i tam zapisywane.

Użytkownik może nie dopuścić do zapisywania plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki. Ponadto w momencie wejścia na naszą witrynę pojawi się jednoznaczne pytanie o korzystanie z plików cookie, gdzie można wybrać różne ustawienia.

Stosunek do dostawcy analizy internetowej Google Inc. jest oparty na decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisji Europejskiej (Privacy Shield Framework).

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa § 96 ust. 3 ustawy telekomunikacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Naszą potrzebą w rozumieniu RODO (prawnie uzasadniony interes) jest poprawienie naszej oferty i witryny.

Prawa

Użytkownik ma zasadniczo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przekazywania danych, odwołania i sprzeciwu w myśl art. 15 i nast. RODO oraz prawo do wniesienia skargi w austriackim urzędzie ochrony danych, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń.

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Gartner KG, Linzer Straße 40, 4650 Lambach, Austria, prezes Richard Gartner. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, Tatjaną Antonijevic, możliwy jest drogą mailową pod adresem gdpr@gartnerkg.com.

Kontakt

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących danych osobowych lub korzystania ze swoich praw należy kontaktować się z nami pod adresem gdpr@gartnerkg.com.

Odnowienie lub zmiana zgody na pliki cookie