GARTNERZaštita podataka

Izjava o zaštiti podataka

GARTNER želi optimalno da odgovori na potrebe korisnika ove web stranice. Za ovo je ponekad potrebno da korisnici daju informacije.

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je veoma važna. Zato obrađujemo Vaše podatke isključivo na osnovu zakonskih odredbi (DSGVO, TKG 2003). U ovim informacijama o zaštiti podataka obaveštavamo vas o najvažnijim aspektima obrade podataka na našoj web stranici.

Uspostava kontakta

Ako nas kontaktirate putem obrasca ili putem e-maila, podaci koje navedete će biti obrađeni u svrhu internog rešavanja upita, radi lične podrške ili radi održavanja osnovnih podataka o kupcima ili dobavljačima. Podaci koje date u tom smislu potrebni su za ispunjenje ugovora ili preduzimanje predugovornih mera u smislu 6. člana stav 1 slovo b DSGVO, koji se zasnivaju na vašem zahtevu. Podaci koje navedete biće sačuvani tokom trajanja poslovnog odnosa, a takođe i u skladu sa zakonskim obavezama (BAO, UGB, ABGB). Ako se poslovni odnos ne ostvari, mi ćemo čuvati ove podatke šest meseci u slučaju dodatnih pitanja. Ni u jednom trenutku se ne vrši prenos podataka trećim licima.

Berza poslova

Kod prijava putem naše mrežne berze poslova u svrhu upravljanja prijavama obrađuju se sledeći podaci: Oslovljavanje, titula, ime, adresa, nacionalnost, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa, fotografija, životopis, motivaciono pismo. Podaci koje date u tom smislu potrebni su za preduzimanje predugovornih mera u smislu 6. člana stav 1 slovo b DSGVO-a.

Ako se zasniva radni odnos, ti podaci se čuvaju za vreme trajanja radnog odnosa i duže od toga u skladu sa zakonskim obavezama. Ako se radni odnos ne ostvari, gornji podaci će se čuvati u periodu od 6 meseci od poslednjeg upita.

Podaci se prenose samo od nas opunomoćenog obrađivača narudžbine (pružaoca IT usluga). Putem ugovora o obradi narudžbine, odgovarajući primaoci prenosa su ugovorom obavezni da obrađuju vaše lične podatke u skladu sa DSGVO-om i u skladu sa našim standardima zaštite podataka i da se prema njima odnose poverljivo.

Veb-analiza

Naša veb stranica koristi Google Analitics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. iz Kalifornije. Za to se koriste takozvani kolačići, male tekstualne datoteke koje se pomoću pregledača čuvaju na vašem krajnjem uređaju i na taj način omogućuju analizu korišćenja web stranice. Ovako generisane informacije se prenose na server provajdera i tamo skladište.

Možete sprečiti skladištenje kolačića sa odgovarajućom postavkom Vašeg preglednika softvera. Dalje ćete, kada pristupite našoj veb stranici, od Vas će se izričito tražiti da koristite kolačiće i ovde možete izabrati odgovarajuća podešavanja.

Odnos sa provajderom web analize Google Inc. zasniva se na odluci Evropske komisije o adekvatnosti (Privaci Shield Framevork).

Obrada podataka se vrši na osnovu zakonskih odredbi §96 stav 3 TKG, kao i 6. člana stav 1 slovo f DSGVO-a. Naša briga u smislu DSGVO-a (legitimni interes) je poboljšanje naše ponude i našeg nastupa na web stranici.

Pravo

U principu, imate pravo na informacije, ispravku, brisanje, ograničenje, prenos podataka, opoziv i prigovor u smislu 15. člana ff DSGVO-a, kao i pravo žalbe austrijskom organu za zaštitu podataka, Vickenburggasse 8, 1080 Beč.

Odgovorno lice

Odgovorno lice za obradu podataka je generalni direktor Richard Gartner, Gartner KG, Linzer Straße 40, 4650 Lambach, Austrija. Možete se obratiti našoj opunomoćenici za zaštitu podataka, gospođi Tatjani Antonijević, putem e-maila na gdpr@gartnerkg.com.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja u vezi sa Vašim ličnim podacima ili za ostvarivanje Vaših prava, kontaktirajte nas na gdpr@gartnerkg.com

Obnovite ili promijenite svoj pristanak za kolačiće
< class=" heading " >Reference