Rodzina Gartner

Zainspirowani naszym założycielem Josefem Peterem Gartnerem i kierowani naszymi wartościami, które przekazujemy z pokolenia na pokolenie, oferujemy naszym klientom usługi z zakresu transportu, transportu intermodalnego i magazynowania towarów, a także ponad 100-letnią wiedzę. Dlatego codziennie ponad 1000 klientów wybiera nasze przedsiębiorstwo, aby zapewnić pełne półki odbiorcom końcowym w całej Europie. Przedsiębiorstwo istnieje już od ponad 100 lat i znajduje się wyłącznie w rękach rodzinnych (Richard Gartner 36,7%, Julia Gartner 20%, Georg Gartner 20%, Klaus Gartner 8,4%, Isabella Gartner 7,45% i Christian Gartner 7,45%). Firmą Gartner Transport Holding kierują Richard Gartner, Klaus Gartner i mgr Gerald Schinagl.

Grupa Gartner zatrudnia w całej Europie ponad 3700 pracowników (z tego około 954 w Austrii). Mimo wielkości pozostaliśmy firmą rodzinną. Wyróżniamy się jednoznacznie przypisanymi obszarami odpowiedzialności i płaskimi strukturami organizacyjnymi, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji oraz ich realizację. W porównaniu do dużych powolnych koncernów daje nam to przewagę w postaci krótkich ścieżek decyzyjnych oraz możliwości szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Ponieważ kierowanie firmą jest pracą zespołową i już wiele lat temu zaczęliśmy tworzyć silny zespół zarządzający, który zrealizuje wewnętrznie to założenie oraz przekaże je naszym klientom.

Julia, Georg und Christian Gartner

Georg, Julia i Christian Gartner

„Jesteśmy firmą rodzinną w czwartym pokoleniu ‒ kluczowe wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią również naszą osobowość jako przedsiębiorców. Jesteśmy dumni z naszej długiej tradycji i możemy pochwalić się interesującą historią. W końcu wartość przedsiębiorstwa składa się również z sumy jego doświadczeń. Od momentu założenia firmy tradycje, wartości i orientacja firmy na potrzeby klienta określały jej zrównoważony kierunek działania, a obecnie naszą rolą przewoźnika jest towarzyszenie naszym klientom w osiąganiu ich sukcesów. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości dzięki naszej polityce przedsiębiorstwa wprowadzimy te wartości w „world of transport” (rodzina Gartner)