Historia

Od wmurowania kamienia węgielnego w roku 1918 przez Petera Gartnera, dystrybutora produktów lokalnych i przedsiębiorcy z branży przewozu osób oraz transportowej, zaczęła się nasza 106-letnia historia sukcesu. Obecnie jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw logistycznych w Europie i zyskaliśmy zaufanie klientów dzięki profesjonalnej oraz niezawodnej realizacji przewozów.

Gartner Geschichte 1918
1918

Jak to się zaczęło

Kamień węgielny pod dzisiejszą grupę Gartner położył w 1918 roku Peter Gartner – dystrybutor produktów lokalnych i przedsiębiorca z branży przewozu osób oraz transportowej.

1946

Pierwsze odnotowanie w rejestrze handlowym oraz zyskanie znaczenia jako krajowe przedsiębiorstwo transportu ropy naftowej

Od 1946 roku firma Gartner jest notowana w rejestrze handlowym. Wówczas Josef Peter przejął małe przedsiębiorstwo i rozbudował je z czasem do znaczącej krajowej firmy transportowej. Firma Gartner transportowała głównie ropę naftową z terenów wydobywczych Górnej Austrii w cysternach do rafinerii w Wiedniu. Ku pamięci i na cześć nazwano w Edt jego imieniem jedną ulicę – Josef‐Gartner‐Straße.

Gartner Geschichte 1946
Gartner Geschichte 1950
1950

Rozwój międzynarodowy działalności transportowej

Na początku lat 50. firma Gartner po raz pierwszych wkracza w obszar transportu międzynarodowego. Utworzono oddział w Wiedniu. W latach 60. Josef Peter Gartner, wraz z żoną Irene Gartner, znacznie rozbudowali działalność w transporcie międzynarodowym. Od tamtej pory samochody ciężarowe Gartner jeździły we wszystkich znaczących krajach Europy.

1974/1977

Wejście Petera, Klausa i Richarda Gartnerów

W 1974 i 1977 do firmy dołączyli synowie Petera, Klaus i Richard Gartner. Przedsiębiorstwo było już ukierunkowane na ekspansję i rozpoczęła się nowa era. Prawie cała flota pojazdów ciężarowych Gartner została wymieniona na markę MAN. Ponadto firma Gartner zajęła się transportem środków chemicznych oraz żywności.

Gartner Geschichte 1974/1977
Gartner Geschichte 1980
1980

Nabycie pierwszych pojazdów chłodni

W 1980 roku nabyto pierwsze pojazdy chłodnie. Firma Gartner stała się wiodącą marką w międzynarodowym segmencie transportowym. Wtedy dewiza brzmiała„Just in time”.

1982

Utworzenie oddziału w Rosenheim (Niemcy)

Szerokie perspektywy rozwoju firmy uwidoczniły się również w działaniu kierownictwa firmy w roku 1982. Utworzono oddział w niemieckim Rosenheim. Położono podwaliny sukcesu w Unii Europejskiej.

Gartner Geschichte 1982
Gartner Geschichte 1989
1989

Budowa nowego budynku administracyjnego i warsztatowego w Lambach

W 1989 roku w centrali w Lambach w Górnej Austrii wybudowano nowy budynek administracyjny z własnym warsztatem. Już w tym czasie firma Gartner była pionierem. Dzięki najnowszym urządzeniom komunikacyjnym już wtedy wydajnie zarządzano trasami dużej liczby pojazdów w całej Europie.

1991

Założenie Gartner Intertrans Hungaria w Zalaegerszeg (Węgry) oraz GHB i GBT

Intensywna ekspansja wymagała wejścia na rynki wschodnie. W 1991 roku przejęta została firma zależna Gartner Intertrans Kft. z siedzibą w Zalaegerszeg. Błyskawiczny rozwój wymagał ciągłych inwestycji. Aby je zrealizować, założono firmy GHB Gartner Handels- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. oraz GBT Gartner Beteiligungs- und Transportgesellschaft m.b.H.

Gartner Geschichte 1991
Gartner Geschichte 1999
1999

Przejęcie firmy Mertz w Kehl – obecnie Gartner Speditions GmbH

Bliskie relacje z klientami była od dawna dla firmy Gartner czymś więcej niż tylko hasłem. Ich utrzymanie i rozwój na poziomie lokalnym możliwe było dzięki przejęciu w 1999 roku firmy Mertz w Kehl am Rhein. Od tego czasu niemiecka sieć działa z Kehl pod nazwą „Gartner Speditions GmbH”.

2000

Przejęcie firmy ESTRA

W roku 2000 w całości przejęta została firma ESTRA z siedzibą w Ludwigshafen. Poprzedzone to było wieloletnim posiadaniem udziałów w tej firmie. Później Estra została włączona do spółki Gartner Tankspedition GmbH.

Gartner Geschichte 2000
Gartner Geschichte 2002
2002

Rozpoczęcie funkcjonowania obecnej siedziby głównej

Ciągła ekspansja wymagała nowej centrali firmowej, odpowiadającej złożonym potrzebom logistycznym. W 1999 roku rozpoczęto budowę nowego centrum logistycznego Gartner KG, położonego bardzo blisko dotychczasowej siedziby firmy. Na koniec 2002 roku ta duża inwestycja została oddana do użytku.

2003

Pierwsze własne pociągi wahadłowe do Grecji, Rumunii i Niemiec.

Wraz z przeprowadzką do nowo wybudowanej centrali otwarto również terminal. Dzięki własnym pociągom wahadłowym kierowanym do Grecji, Rumunii i Niemiec firma Gartner podążała krok po kroku w kierunku przyszłości.

Gartner Geschichte 2003
Gartner Geschichte 2005
2005

Zintegrowanie firmy Sindelar (Czechy)

Rozszerzenie UE oznaczało również mocny rozwój firmy Gartner. Własny zakład w Czechach uwzględniał zmieniające się warunki rynkowe na wschodzie. Firma Sindelar Spedition s.r.o. z siedzibą w Netolicach znajduje się od 2005 roku w połowie w posiadaniu koncernu Gartner.

2007

Nabycie międzynarodowego spedytora Leible-Seifried w Kehl (Niemcy)

Własny terminal kontenerowy w Sindos oraz nabyta w 2007 roku Leible-Seifried Internationale Spedition und Transport GmbH w Kehl/Rhein uzupełniają europejską sieć firmy Gartner.

Gartner Geschichte 2007
Gartner Geschichte 2013
2013

Współpraca i nabycie udziałów w firmie HPTO Overland

Aby sprostać rosnącym wymaganiom w międzynarodowym sektorze transportowym, w 2013 roku nastąpiło wejście na rynek rumuński. Najpierw w ramach współpracy, a następnie z własną spółką zależną. W połowie roku nabyto 51% rumuńskiej spółki HPTO Transport Overland z siedzibą w Timisoarze.

2014

Otwarcie kolejnego biura w Curtici (RO)

W wyniku współpracy między grupą Trade Trans, Gysev Cargo i Gartner wysyłano dwie pary pociągów z pełnym składem na tydzień z Sopronu do Curtici i z powrotem. W tym rozwiązaniu zastosowanie znajdowały zdejmowane nadwozia pochodzące z naszego zakładu w Lambach. Przesyłki były dostarczane samochodem ciężarowym z Curtici do odbiorcy lub zbierane przez klienta. Ponadto stacjonowało 40 samochodów ciężarowych Gartner.

Gartner Geschichte 2014
Gartner Geschichte 2015
2015

Zmiana nazwy rumuńskiej firmy zależnej na Gartner Eurotrans Romania

Kolejnym krokiem było przejęcie pozostałych 49% udziałów w HP Transport Overland. W ten sposób doszło do zmiany nazwy rumuńskiej spółki na Gartner Eurotrans.

2016

Nowa siedziba firmy w Rumunii

Aby sprostać ogromnej ekspansji rumuńskiej spółki zależnej, nabyto nowy zakład firmowy w Sânandrei/Timisoara. Dzięki obydwu zakładom w Timisoarze i Curtici firma Gartner jest silnym, lokalnym partnerem na wschodzie i może w ten sposób wychodzić naprzeciw potrzebom klientów.

Gartner Geschichte 2016 2
Gartner Geschichte 2016
2016

Przedłużenie połączenia kolejowego do Karlsruhe

Po zwiększeniu częstotliwości pociągu Curtici – Lambach przedłużono również jego kursowanie do Karlsruhe, aby sprostać rosnącym wymaganiom. To przedłużenie ze względu na strategiczne położenie terminala w Karlsruhe stanowi połączenie między Niemcami, Francją, Luksemburgiem i Szwajcarią w kierunku Austrii i Europy Południowo-Wschodniej.

2017

Rozbudowa własnego warsztatu

Ponieważ flota pojazdów Gartner cały czas rosła, a warsztaty w 2002 roku były przystosowane do obsługi ok. 1000 samochodów ciężarowych, po jej zwiększeniu firma Gartner rozbudowała warsztaty o dziesięć stanowisk naprawczych i powierzchnię magazynową, pozwalającą na składowanie ok. 6900 części zamiennych. Dzięki temu Gartner może zapewnić jakość utrzymania floty pojazdów oraz zwiększyć wydajność przez połączenie obszarów naprawy.

Gartner Geschichte 2017
Gartner Geschichte 2017 2
2017

Przejęcie firmy Gustav Ziegler GmbH w Dürmentingen (Niemcy)

Zakres działalności firmy Ziegler to przede wszystkim transport maszyn rolniczych i budowlanych, ale również transporty ciężkie na naczepach niskopodwoziowych w całej Europie i Azji. Firma Ziegler umożliwia rozszerzenie oferty Gartner w zakresie transportów specjalnych oraz uzyskanie pozycji kompletnego dostawcy w tym sektorze.
Transporty Ziegler

2018

Nowa siedziba firmy w Słowacji

Od stycznia 2018 roku do grupy Gartner należy również firma Gartner Slovakia s.r.o. Dotychczasową główną działalność firmy stanowiły transporty samochodami ciężarowymi w Europie Zachodniej. Zakład służy ponadto jako baza do dalszej ekspansji w Europie Wschodniej.

Gartner Geschichte 2018
Gartner Geschichte 2018 1
2018

Nowy zakład firmowy w Wörnitz

Od 2018 roku do firmy Gartner należy oddział Wörnitz, położony na terenie o wielkości niespełna pięciu hektarów. Stąd obsługiwani są znani klienci z Niemiec, Austrii oraz sąsiadujących państw Beneluksu. Znajdujący się na terenie warsztat samochodów ciężarowych z 17 bramami zapewni w przyszłości stałą sprawność własnej floty pojazdów ciężarowych. Ponadto dobre położenie geograficzne Wörnitz służy do optymalizacji ruchu spotykającego.

2018

Przejęcie MOOY Logistics Waddinxveen

Pod koniec roku 2018 część firmy MOOY Logistics Waddinxveen została przejęta przez grupę Gartner w ramach asset deal i przekształcona w nowo utworzoną Gartner Holland B.V. W ten sposób firma Gartner jeszcze bardziej rozbudowała swoją europejską sieć oddziałów.

Gartner Geschichte 2018 2
Gartner Geschichte 2019
2019

Nowe połączenie kolejowe Erfurt – Weil am Rhein (DE)

Dzięki poszerzeniu sieci kolejowej firma Gartner tworzy połączenie intermodalne między rozwijającym się obszarem gospodarczym w byłej NRD a stabilnym obszarem gospodarczym Badenii-Wirtembergii. Ze względu na położenie geograficzne terminala Weil am Rhein można obsługiwać nie tylko niemiecko-szwajcarski rejon graniczny, lecz przede wszystkim całe terytorium Szwajcarii. To połączenie zapewnia w Szwajcarii naszym klientom znaczną przewagę konkurencyjną ze względu na zapewnione dzięki temu bezpieczeństwo wydajności i dostaw.

2019

Rozbudowa teRozbudowa terenu firmowego Gartner Nord

Mimo że budowa nowej centrali przedsiębiorstwa w austriackim Lambach zakończyła się niedawno, na terenie zakładu nie było już miejsca na wszystkie pojazdy. W związku z tym w maju 2018 roku rozpoczęto rozbudowę terenu firmowego. Teren „Gartner Nord” rozciąga się obecnie na północy na powierzchni 14 boisk piłkarskich. W kilku etapach budowlanych utworzono przejazd/tunel pod B1. Nowy teren Gartner KG jest wykorzystywany jako dodatkowe miejsce postojowe dla własnej floty samochodów ciężarowych.

Ten projekt stanowi punkt wyjścia dla dalszego rozwoju firmy, długotrwałego bezpieczeństwa zakładu oraz przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy w regionie.

Gartner Geschichte 2019 2
Gartner Lang LKW Typ 1
2020

Rozpoczęcie działalności w segmencie transportów materiałów objętościowych długimi samochodami ciężarowymi

Po zainwestowaniu w 120 długich samochodów ciężarowych typu 1 firma Gartner coraz mocniej wchodzi w segment transportów materiałów objętościowych na terenie Niemiec. Decyzja o zakupie tych dłuższych o 1,3 m naczep zapadła ze względu na wymagania klientów oraz własną strategię środowiskową. Wymiary wewnętrzne naczep: długość 14,98 m przy 3,00 m wysokości wewnętrznej oraz 37 miejsca na ustawienie europalet znacznie zmniejszają emisję CO2.