GARTNERUslugeIntermodalni saobraćaj

Intermodalni saobraćaj

Priprema za fleksibilnost i održivost: Grupacija Gartner se od 2003. godine dosledno zalaže za transportne usluge na intermodalnom saobraćaju u kombinaciji sa drumom i šinama. Na ovaj način u svako doba možemo da izaberemo saobraćajno sredstvo, koje najbolje odgovara blagovremenom ispunjavanju internacionalnih transportnih zadataka naših klijenata i partnera.

Železnički terminal na lokaciji Lambach u Austriji je pri tome centralno čvorište za naša intermodalna transportna rešenja u koridoru između zapadne i jugoistočne Evrope kao i Turske. Našim klijentima i poslovnim partnerima stoji takođe na raspolaganju u intermodalnoj oblasti dokazani kompletni servis i naša kompletna mreža sa sopstvenom flotom vozila i modernom opremom.

Danas misliti na sutra: Održivost sa intermodalnim transportnim rešenjima

U intermodalnom odnosno kombinovanom saobraćaju izvodi se kompletni transport sa istom jedinicom za utovar u kombinaciji sa dva različita nosača saobraćaja - na primer teretno vozilo i voz, da bi se poboljšali transportni procesi i vremena. Zahtevni pretovari transportovane robe su isključeni i Gartner Vam u ovoj oblasti omogućava efikasan kao i bezbedan transport.

Naš cilj već odavno nije samo povećanje efikasnosti u transportu: Kao odgovorno preduzeće koje je orijentisano na budućnost, u intermodalnom saobraćaju vidimo jedinu šansu da u budućnosti izvodimo transport na održiv i ekološki način. U interesu okoline osećamo odgovornost za izgradnju ovih ekoloških prihvatljivih saobraćajnih rešenja i aktivni smo član održive inicijative “Green Freight Europe”.

Bahnterminal Lambach
Container am Taschenwagen
Intermodaler Verkehr Netzwerk

Intermodalna jugoistočna Evropa

Kvaliteta i pouzdanost takođe su u fokusu za naša intermodalna transportna rešenja naše grupacije preduzeća. Za transporte iz jugoistočne Evrope u dva pravca nudimo sedmično redovne vožnje vozova od čvorišta Lambach. Između Austrije i Rumunije, Bugarske kao i iz/za Grčku, Kipar i Turske, na našim intermodalnim vozovima utovaraju se kontejneri i intermodalne jedinice različitih veličina i vrsta i transportuju na šinama.

Intermodalno zapadna Evropa

Za zapadnu Evropu naši nalogodavci profitiraju od izvrsno umreženog čvorišta Lambach, iz kojeg na raspolaganju stoje dnevno direktni priključci sa drumskim transportima i varijantama u kombinovanom saobraćaju. Na svim našim lokacijama terminala koje pripadaju preduzeću, za intermodalni saobraćaj nudimo sve dopunske usluge za klasični transport od vrata do vrata.

Ansprechpartner Intermodaler Verkehr Jochen Weber
Intermodalni saobraćaj
Kontakt lice

Gospodin Jochen Weber