Menadžment kvaliteta

Kvalitet se visoko vrednuje u firmi Gartner. HSSEQ je sastavni deo filozofije preduzeća i odražava se u svim oblastima usluga.

Već visoki standard sertifikovanja/procena, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IS0 2800:2007, ISO 45001:2018, SQAS, SCC, IFS, GDP, BIO se stalno dalje poboljšava i provera od strane auditora iz TÜV-a te se dopunajva specifičnim ispitivanjima naših klijenata.

Specijalni sigurnosni treninzi, počev od obuka u oblasti osiguranja tereta (u skladu sa VDI 2700ff) ili u okviru Gartner Bulk Academy do modularnih kurseva tehnike vožnje i Awareness seminara se takođe podrazumevaju, kao i jedan inovativni sistem podsticanja zdravlja u okviru preduzeća.

Krug tema zaokružen je osiguranjem kvaliteta sa modernom opremom, IT odnosno komunikacionim i nadzornom opremom na aktuelnom stanju tehnike.

 

Pojedinačni sertifikati mogu se preuzeti sa Downloads.