Lokacija Speyer

Gartner Speditions GmbH i Gartner Tankspedition GmbH

U filijali Speyer smeštene su dva društva kćeri u jednoj lokaciji. Na jednoj strani Gartner Speditions GmbH, koja služi za filijalu u Speyeru kao polazna tačka za transporte širom Evrope i Nemačke, na drugoj strani Gartner Tankspedition GmbH. Ona provodi transport cisterni za hemijsku industriju i veliku industriju za preradu mineralnog ulja. Vozni park se sastoji od 18 cisterni, koje su sve opremljene prema najnovijem stanju tehnike.

Zaštita okoline je jedan važan cilj, zbog čega se koriste isključivo ona vozila koja odgovaraju normi EURO 5. Na raspolaganju stoje sve varijante, od aluminijumskih jednokomornih prikolica kapaciteta do 37.500 litara, preko jednokomornih poluprikolica od nerđajućeg čelika V4A do poluprikolica sa 4 komore od nerđajućeg čelika kapaciteta 32.000 litara. Naravno da je oprema dozvoljena za GGVS/ADR transporte i odgovara najstrožim propisima. Gartner Speyer i Gartner Tankspedition Speyer osiguravaju ertifikacijom pridržavanje svih smernica i standarda prema EN ISO 9001:2008 i SQAS.

Standort Speyer

Slobodna radna mesta na lokaciji Speyer

Na ovoj lokaciji trenutno nema slobodnih radnih mesta

Sva slobodna radna mesta
GARTNER Speditions GmbH u Speyer, Nemačka

Stockholmer Straße 17

D-67346 Speyer

GARTNER Tankspedition GmbH u Speyer, Nemačka

Stockholmer Straße 17

D-67346 Speyer