GARTNERPreduzećeO GartneruBrojevi, podaci & činjenice

Brojevi, podaci & činjenice

Preduzeće Gartner sa centralom u Lambachu/Austrija kao i filijalama, kćerima preduzećima i kooperativnim partnerima u Austriji, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Holandiji, Belgiji, Grčkoj, Češkoj i Slovačkoj predstavlja jedno od vodećih porodičnih transportnih preduzeća u Evropi. Glavno sedište u Lambachu i pet logističkih centara u Austriji, Nemačkoj, Mađarskoj i Rumuniji predstavljaju osnovu za celokupnu transportnu i logističku uslugu, u kojoj se utvara i istovara u 49 zemalja. U zadnjoj poslovnoj godini Gartner je ostvario konsolidovani godišnji promet od okruglih 558 miliona eura.

Grupacija Gartner je u međuvremenu zastupljena na 19 lokacija u 8 zemalja u okviru Evrope i zapošljava ukupno 4.150 saradnika.

Transportno preduzeće raspolaže danas sa sopstvenim ekološki prihvatljivim voznim parkom teretnih vozila sa preko 2.000 vučnih jedinica kao i preko 2.700 poluprikolica. Samo jedna vučna jedinica pređe godišnje 135.000 km, sveukupno to čini 900.000 drumskih transporta godišnje. Sa godišnje 10,8 % udela praznih kilometara, godišnje je potrebno oko 80 miliona litara dizela. Oprema odgovara najnovijim ekološkim standardima, ali smo unatoč tome pokušali da što više transporta prebacimo na šine. Sa u međuvremenu 1.400 kontejnera godišnje se obavi 32.000 železničkih transporta.

Zahlen, Daten und Fakten 2021