GARTNERPreduzećeO GartneruBrojevi, podaci & činjenice

Brojevi, podaci & činjenice

Preduzeće Gartner sa centralom u Lambachu/Austrija kao i filijalama, kćerima preduzećima i kooperativnim partnerima u Austriji, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Holandiji, Belgiji, Grčkoj, Češkoj i Slovačkoj predstavlja jedno od vodećih porodičnih transportnih preduzeća u Evropi. Glavno sedište u Lambachu i pet logističkih centara u Austriji, Nemačkoj, Mađarskoj i Rumuniji predstavljaju osnovu za celokupnu transportnu i logističku uslugu, u kojoj se utvara i istovara u 45 zemalja. U zadnjoj poslovnoj godini Gartner je ostvario konsolidovani godišnji promet od okruglih 648 miliona eura.

Grupacija Gartner je u međuvremenu zastupljena na 23 lokacija u 8 zemalja u okviru Evrope i zapošljava ukupno 3.700 saradnika.

Transportno preduzeće raspolaže danas sa sopstvenim ekološki prihvatljivim voznim parkom teretnih vozila sa preko 2.100 vučnih jedinica kao i preko 3.200 poluprikolica. Samo jedna vučna jedinica pređe godišnje 115.000 km, sveukupno to čini 670.000 drumskih transporta godišnje. Sa godišnje 13 % udela praznih kilometara, godišnje je potrebno oko 240 tona organskog LNG-a. Oprema odgovara najnovijim ekološkim standardima, ali smo unatoč tome pokušali da što više transporta prebacimo na šine. Sa u međuvremenu 1.600 kontejnera godišnje se obavi 35.000 železničkih transporta.