Lokacija Nagykanisza/Gyál

Na lokaciji Nagykanizsa, moderno skladište preko 40.000 m2, opremljeno sa menadžmentom za skladište koje omogućava tačnu dokumentaciju i praćenje skladištene robe, služi kao evropska baza za distribuciju. Oko 230 vrhunski kvalifikovanih stručnjaka i visoko kvalitetni logistički sistem garantuju ovde zadovoljstvo naših klijenata. U 2015. godini jedan deo kapaciteta skladišta je premešten iz Nagykanizsa za Gyál u blizini glavnog grada. Na obe lokacije na kojima pružamo usluge logistike skladištenja, našim aktuelnim i budućim klijentima stavljamo na raspolaganje celi logistički lanac.

When YouTube videos are accessed, personal data is transmitted to Google Inc. This is your IP address, information about the browser you are using or the operating system of your end device and at least the information about which video(s) you are watching. This data may be linked to other data about you and used to create profiles.

By clicking on the play button, you consent to the transfer of your data to Goolge Inc. For more information on data protection, please visit https://www.gartnerkg.com/datenschutz/

 

 

When YouTube videos are accessed, personal data is transmitted to Google Inc. This is your IP address, information about the browser you are using or the operating system of your end device and at least the information about which video(s) you are watching. This data may be linked to other data about you and used to create profiles.

By clicking on the play button, you consent to the transfer of your data to Goolge Inc. For more information on data protection, please visit https://www.gartnerkg.com/datenschutz/

 

 

Standort Nagykanisza
Standort Nagykanizsa Lager

Slobodna radna mesta na lokaciji Nagykanizsa/Gyál

Na ovoj lokaciji trenutno nema slobodnih radnih mesta

Sva slobodna radna mesta
GARTNER Intertrans Hungaria Kft. u Nagykanizsa, Mađarska

Lager Nagykanizsa (Logisztikai Központ)

H-8800 Nagykanizsa

Ipari Park, Vámház út 1.

Telefon +36 93 504 664
GARTNER Intertrans Hungaria Kft. u Gyal, Mađarska

Lager Gyál

H-2360 Gyál

Gorcsev Iván út 7. DC4.épület

Telefon +36 29 889 414