GARTNERUslugeDrumski transportiTransporti kontejnerima

Transporti kontejnerima

Fleksibilno, brzo - i prilagodljivo na svaki propis o veličinama: Sa našim individualnim i održivim rešenjima za transport kontejnerima udružujemo regionalne i internacionalne usluge na najvišem nivou. Za blagovremen i bezbedan transport nudimo ne samo sveobuhvatan i moderan vozni park sa najbolje kvalifikovanim saradnicima, već i gustu mrežu sopstvenih lokacija terminala u celoj Evropi.

Beladung Containertransport
Kalmar mit Container
Kalmare mit Container

Gartner: Standard za kontinentalne transporte sa kontejnerima

Transporti kontejnerima ubrajaju se u najfleksibilnije i najbrže mogućnosti za internacionalni transport robe. Normirani kontejneri pružaju u različitim veličinama i vrstama ne samo mnogo mesta za proizvode i robu svih vrsta, oni se mogu jednostavno i bezbedno transportovati kao i efektivno koristiti za razne zahteve.

Nasuprot redovnim poluprikolicama sa kutijama/cisternama, roba koja se transportuje sa kontejnerima, ne mora više da se pretovari kod zamene na jedno drugo saobraćajno sredstvo, na primer sa broda ili voza na teretno motorno vozilo. Može jednostavno da ostane u kontejneru, koji se uz pomoć krana za pretovar ili viličar za kontejnere direktno pretovara na određeno saobraćajno sredstvo. To ne štedi samo vreme već i troškove i mesto, jer se ISO-kontejneri mogu višestruko naslagati.

Na drumovima i na šinama: Intermodalni transporti sa kontejnerima sa Gartnerom

Naša prednost: Sa sopstvenim intermodalnim čvorištima koristimo najveću moguću fleksibilnost i koristimo tačno ono saobraćajno sredstvo, koje je najbolje prikladno za individualni transportni nalog. Za transport kontejnera na drumovima imamo na raspolaganju oko 300 sopstvenih kontejnerskih šasija. Naša karoserija kontejnerskih šasija sa zaključavanjem za ISO-kontejnere stoji na raspolaganju u našem glavnom sedištu u Lambachu kao i u drugim intermodalnim čvorištima. Tamo je takođe moguć brzi utovar kontejnera u transport robe na šinama.

Gartner LKW mit Container

Naš intermodalni vozni park i flota kontejnera

  • 1600 45' kontejner: Kategorije 45' HC mesta za odlaganje euro-paleta (33) i 45' Frigo (+/- 25°C) High Cube kontejnera
  • (2,68 metara unutrašnje visine/2,43 metra unutrašnje širine)
  • 500 poluprikolica: Kategorija cerada, kamion sa zavesom, hladnjača (+/- 25°C)
  • 35 cisterni: Kategorija 7,82 m vozila sa cisternama/višekomorna poluprikolica
  • 300 kontejnerskih šasija: Kategorija 45', Muli-tip i cisterna
  • 4 viličara za kontejnere: Kategorija sa/bez "piggypack" sistema